logo
تلفن
کبری باقری

1

dislike

0

dislike

کبری باقری

کارشناس مامایی

شماره نظام پزشکی: 51160

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

Services

تحصیلات و سوابق علمی

Services

بیمه های تحت پوشش

Services

تجربیات و سوابق کاری

Services

خدمات

location

اطلاعات تماس

مطب شماره 1

مجتمع شهر آفتاب زیر زمین واحد 26

شماره تماس:

ندارد

icon

مترو:

ندارد

icon

اتوبوس:

ندارد

icon

تاکسی:

ندارد