پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر پیمان فلاحتی نوده عمومی

پیمان فلاحتی نوده

عمومی
 597        1
 شماره نظام پــزشــکی: 153628
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر پیمان فلاحتی نوده

دریافت مشاوره متنی از دکتر پیمان فلاحتی نوده

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 350,000

اطلاعات تماس

 آدرس کلینیک
تهران[ورامین-] - پیشوا بلوار شریعتی مرکز اعتیاد فردوس


بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر پیمان فلاحتی نوده تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر پیمان فلاحتی نوده تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر پیمان فلاحتی نوده تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر پیمان فلاحتی نوده تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر پیمان فلاحتی نوده تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر پیمان فلاحتی نوده تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر پیمان فلاحتی نوده تکمیل خواهد شد.