پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر نسیم عسگری متخصص پوست و مو، زیبایی و لیزر

نسیم عسگری

متخصص پوست و مو، زیبایی و لیزر
 636        11
 شماره نظام پــزشــکی: 144223

دریافت مشاوره متنی از دکتر نسیم عسگری

عنوان مشاوره: مشاوره تخصصی
مبلغ مشاوره (ریال): 400,000

اطلاعات تماس

بزودی اطلاعات مربوط به بخش اطلاعات تماس از طرف دکتر نسیم عسگری تکمیل خواهد شد.

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر نسیم عسگری تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر نسیم عسگری تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر نسیم عسگری تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر نسیم عسگری تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر نسیم عسگری تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر نسیم عسگری تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر نسیم عسگری تکمیل خواهد شد.