پزشک بوک
logo
مژگان السادات دادگر

1

dislike

0

dislike

دکتر مژگان السادات دادگر

متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی

شماره نظام پزشکی: 53093

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

location

اطلاعات تماس