پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر مهسا شیوا متخصص اطفال

مهسا شیوا

متخصص اطفال
 519        1
 شماره نظام پــزشــکی: 158036
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر مهسا شیوا

دریافت مشاوره متنی از دکتر مهسا شیوا

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 400,000

اطلاعات تماس

 مطب مجازی
0[0-] - مطب مجازی


بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر مهسا شیوا تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر مهسا شیوا تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر مهسا شیوا تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر مهسا شیوا تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر مهسا شیوا تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر مهسا شیوا تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر مهسا شیوا تکمیل خواهد شد.