پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر مهری رشیدی متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی

مهری رشیدی

متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی
 258        1
 شماره نظام پــزشــکی: 58779
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر مهری رشیدی

دریافت مشاوره متنی از دکتر مهری رشیدی

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

 مطب مجازی
0[0-] - مطب مجازی


بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر مهری رشیدی تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر مهری رشیدی تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر مهری رشیدی تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر مهری رشیدی تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر مهری رشیدی تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر مهری رشیدی تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر مهری رشیدی تکمیل خواهد شد.