پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر معصومه پروره کارشناس مامایی

معصومه پروره

کارشناس مامایی
 133        1
 شماره نظام پــزشــکی: م_41767
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر معصومه پروره

دریافت مشاوره متنی از دکتر معصومه پروره

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300000

اطلاعات تماس

 آدرس مطب
خوزستان [اهواز-] - اهواز فاز 2 پادادشهر ایستگاه 5 پشت بیمارستان طالقانی
  شرایط پارک خودرو:  به سادگی   آسانسور:  دارد   

 تلفن پذیرش
09058638768

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر معصومه پروره تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر معصومه پروره تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر معصومه پروره تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر معصومه پروره تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر معصومه پروره تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر معصومه پروره تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر معصومه پروره تکمیل خواهد شد.