پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر محمد علی قدیری حیدری عمومی

محمد علی قدیری حیدری

عمومی
 91        1
 شماره نظام پــزشــکی: 189670

دریافت مشاوره متنی از دکتر محمد علی قدیری حیدری

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

بزودی اطلاعات مربوط به بخش اطلاعات تماس از طرف دکتر محمد علی قدیری حیدری تکمیل خواهد شد.

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر محمد علی قدیری حیدری تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

  فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مشاوره در زمینه کرونا
طب داخلی_اطفال

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر محمد علی قدیری حیدری تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر محمد علی قدیری حیدری تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر محمد علی قدیری حیدری تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر محمد علی قدیری حیدری تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر محمد علی قدیری حیدری تکمیل خواهد شد.