پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر فروغ معیری راد دکترای روان شناسی

فروغ معیری راد

دکترای روان شناسی
 614        1
 شماره نظام پــزشــکی: 24965
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر فروغ معیری راد

دریافت مشاوره متنی از دکتر فروغ معیری راد

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 550,000

اطلاعات تماس

 آدرس مطب
تهران[ تهران-] - خیابان طالقانی ساختمان گلستان طبقه 5


بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر فروغ معیری راد تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر فروغ معیری راد تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر فروغ معیری راد تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر فروغ معیری راد تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر فروغ معیری راد تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر فروغ معیری راد تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر فروغ معیری راد تکمیل خواهد شد.