logo
تلفن
فاطمه یعقوبی

1

dislike

0

dislike

دکتر فاطمه یعقوبی

عمومی

شماره نظام پزشکی: 79750

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

Services

تحصیلات و سوابق علمی

Services

بیمه های تحت پوشش

Services

تجربیات و سوابق کاری

Services

خدمات

location

اطلاعات تماس

مطب شماره 1

پشت بیمارستان امام خمینی مجتمع بزرگ پزشکان طبقه 5 واحد 161

شماره تماس:

ندارد

icon

مترو:

ندارد

icon

اتوبوس:

ندارد

icon

تاکسی:

ندارد