پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

فاطمه خداداد یاسوری مامایی-زنان-سلامت باروری و جنسی

فاطمه خداداد یاسوری

مامایی-زنان-سلامت باروری و جنسی
 193        1
 شماره نظام پــزشــکی: 45534_م
دریافت نوبت

دریافت نوبت از فاطمه خداداد یاسوری

دریافت مشاوره متنی از فاطمه خداداد یاسوری

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

 آدرس مطب
گیلان [چابکسر-] - خیابان شهدا کوچه بهداشت انتهای کوچه


بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف فاطمه خداداد یاسوری تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف فاطمه خداداد یاسوری تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف فاطمه خداداد یاسوری تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف فاطمه خداداد یاسوری تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف فاطمه خداداد یاسوری تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف فاطمه خداداد یاسوری تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف فاطمه خداداد یاسوری تکمیل خواهد شد.