پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر فاطمه حبیب زاده جراح و متخصص گوش، حلق و بینی و حنجره و صورت - پلاستیک بینی

فاطمه حبیب زاده

جراح و متخصص گوش، حلق و بینی و حنجره و صورت - پلاستیک بینی
 319        1
 شماره نظام پــزشــکی: 168431

دریافت مشاوره متنی از دکتر فاطمه حبیب زاده

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300000

اطلاعات تماس

بزودی اطلاعات مربوط به بخش اطلاعات تماس از طرف دکتر فاطمه حبیب زاده تکمیل خواهد شد.

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر فاطمه حبیب زاده تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر فاطمه حبیب زاده تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر فاطمه حبیب زاده تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

  فارغ التحصیل پزشکی گوش، حلق و بینی در مقطع تخصص از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر فاطمه حبیب زاده تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر فاطمه حبیب زاده تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر فاطمه حبیب زاده تکمیل خواهد شد.