پزشک بوک
logo
علی فتاح زاده

1

dislike

0

dislike

دکتر علی فتاح زاده

متخصص اطفال

شماره نظام پزشکی: 17519

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

location

اطلاعات تماس