logo
تلفن
علیرضا صالحی مرزیجرانی

1

dislike

0

dislike

دکتر علیرضا صالحی مرزیجرانی

عمومی

شماره نظام پزشکی: 148994

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

Services

تحصیلات و سوابق علمی

Services

بیمه های تحت پوشش

Services

تجربیات و سوابق کاری

Services

خدمات

location

اطلاعات تماس

مطب شماره 1

مطب مجازی

شماره تماس:

ندارد

icon

مترو:

ندارد

icon

اتوبوس:

ندارد

icon

تاکسی:

ندارد