پزشک بوک
logo
عبدالرضا ممتازان

1

dislike

0

dislike

دکتر عبدالرضا ممتازان

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی) -سلامت جنسی

شماره نظام پزشکی: 118527

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

location

اطلاعات تماس