پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر شهرام کارگر فوق تخصص قلب و عروق

شهرام کارگر

فوق تخصص قلب و عروق
 176        1
 شماره نظام پــزشــکی: 113259
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر شهرام کارگر

دریافت مشاوره متنی از دکتر شهرام کارگر

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 500,000

اطلاعات تماس

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر شهرام کارگر تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر شهرام کارگر تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر شهرام کارگر تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر شهرام کارگر تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر شهرام کارگر تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر شهرام کارگر تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر شهرام کارگر تکمیل خواهد شد.