پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر سیده سمیه حجازیان امیری کارشناسی ارشد روانشناسی

سیده سمیه حجازیان امیری

کارشناسی ارشد روانشناسی
 238        1
 شماره نظام پــزشــکی: 25334
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر سیده سمیه حجازیان امیری

دریافت مشاوره متنی از دکتر سیده سمیه حجازیان امیری

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 400,000

اطلاعات تماس

 آدرس کلینیک
یزد[یزد-] - میدان ریاضی کلینیک فوق تخصصی بقایی پور


بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر سیده سمیه حجازیان امیری تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر سیده سمیه حجازیان امیری تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر سیده سمیه حجازیان امیری تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر سیده سمیه حجازیان امیری تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر سیده سمیه حجازیان امیری تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر سیده سمیه حجازیان امیری تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر سیده سمیه حجازیان امیری تکمیل خواهد شد.