logo
تلفن
سیدمجتبی تولیت

1

dislike

0

dislike

دکتر سیدمجتبی تولیت

متخصص اطفال

شماره نظام پزشکی: 32101

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

Services

تحصیلات و سوابق علمی

Services

بیمه های تحت پوشش

Services

تجربیات و سوابق کاری

Services

خدمات

location

اطلاعات تماس

مطب شماره 1

میدان خراسان ابتدای خیابان طیب روبه رو داروخانه شبانه روزی مهرگان جنوبی ساختمان پزشکان شقایق

شماره تماس:

ندارد

icon

مترو:

ندارد

icon

اتوبوس:

ندارد

icon

تاکسی:

ندارد

icon

پارکینگ:

به سادگی