پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر سمیرا جلالی نژاد متخصص داخلی

سمیرا جلالی نژاد

متخصص داخلی
 194        1
 شماره نظام پــزشــکی: 167633

دریافت مشاوره متنی از دکتر سمیرا جلالی نژاد

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

 آدرس بیمارستان
زنجان [زنجان-منطقه 2] - بیمارستان ولیعصر


بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر سمیرا جلالی نژاد تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر سمیرا جلالی نژاد تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر سمیرا جلالی نژاد تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر سمیرا جلالی نژاد تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر سمیرا جلالی نژاد تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر سمیرا جلالی نژاد تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر سمیرا جلالی نژاد تکمیل خواهد شد.