پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر سحر اعظمی کارشناسی ارشد روانشناسی

سحر اعظمی

کارشناسی ارشد روانشناسی
 607        1
 شماره نظام پــزشــکی: 29159
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر سحر اعظمی

دریافت مشاوره متنی از دکتر سحر اعظمی

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 500,000

اطلاعات تماس

 آدرس مطب
تهران[ تهران-] - ونک خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه شهاب پلاک 11


بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر سحر اعظمی تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر سحر اعظمی تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر سحر اعظمی تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر سحر اعظمی تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر سحر اعظمی تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر سحر اعظمی تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر سحر اعظمی تکمیل خواهد شد.