پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر رضیه اسحاقیان پزشک طب سنتی

رضیه اسحاقیان

پزشک طب سنتی
 147        1
 شماره نظام پــزشــکی: 87064
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر رضیه اسحاقیان

دریافت مشاوره متنی از دکتر رضیه اسحاقیان

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300000

اطلاعات تماس

 آدرس مطب
اصفهان [اصفهان-] - شهر درچه میدان امام خیابان بسیج کوچه سپاهان جنب عطاری سادات
  شرایط پارک خودرو:  به سادگی   آسانسور:  دارد   

 تلفن پذیرش
09363206654

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر رضیه اسحاقیان تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر رضیه اسحاقیان تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر رضیه اسحاقیان تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر رضیه اسحاقیان تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر رضیه اسحاقیان تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر رضیه اسحاقیان تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر رضیه اسحاقیان تکمیل خواهد شد.