logo
تلفن
رایکا شریفیان

1

dislike

0

dislike

دکتر رایکا شریفیان

فوق تخصص جراحی ترمیمی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی ترمیمی)

شماره نظام پزشکی: 144543

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

Services

تحصیلات و سوابق علمی

Services

بیمه های تحت پوشش

Services

تجربیات و سوابق کاری

Services

خدمات

آدرسی ثبت نشده است