پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر دانیال سیاح عمومی

دانیال سیاح

عمومی
 272        1
 شماره نظام پــزشــکی: 158755

دریافت مشاوره متنی از دکتر دانیال سیاح

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

 آدرس محل سکونت
تهران[ تهران-منطقه 1] - نیاوران


بیمه های تحت پوشش

  پایه-بیمه سلامت ایرانیان
  پایه-بیمه تامین اجتماعی
  پایه-بیمه خدمات درمانی نیرو های مسلح
  پایه-بیمه بانک مرکزی
  پایه-بیمه بانک تجارت
  پایه-بیمه بانک مسکن
  پایه-بیمه بانک سپه

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر دانیال سیاح تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

  از 1395-07-27 تا 1399-08-03 در پزشک اورژانس استان خوزستان
  از 1399-08-03 در دستیار تخصصی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تحصیلات

  فارغ التحصیل طب در مقطع پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  فارغ التحصیل ارتوپدی در مقطع دستیاری تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر دانیال سیاح تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر دانیال سیاح تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر دانیال سیاح تکمیل خواهد شد.