پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر حمیده جنگجو روانشناسی تربیتی

حمیده جنگجو

روانشناسی تربیتی
 180        1
 شماره نظام پــزشــکی: 16342
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر حمیده جنگجو

دریافت مشاوره متنی از دکتر حمیده جنگجو

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 480000

اطلاعات تماس

 آدرس کلینیک
آذربایجان شرقی [تبریز-] - بلوار جام جم روبه رو بیمارستان 29 بهمن کلینیک تخصصی آراد
  شرایط پارک خودرو:  به سادگی   آسانسور:  دارد   

 تلفن پذیرش
04132295155


 آدرس کلینیک
آذربایجان شرقی [تبریز-] - خیابان آزادی نرسیده به پل نصف راه اول کوی فیروز کلینیک 27 خرداد
  شرایط پارک خودرو:  به سادگی   آسانسور:  دارد   

 تلفن پذیرش
04134435515

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر حمیده جنگجو تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر حمیده جنگجو تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر حمیده جنگجو تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر حمیده جنگجو تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر حمیده جنگجو تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر حمیده جنگجو تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر حمیده جنگجو تکمیل خواهد شد.