پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

بهناز مجتبایی رنانی مامایی

بهناز مجتبایی رنانی

مامایی
 257        1
 شماره نظام پــزشــکی: 53230
دریافت نوبت

دریافت نوبت از بهناز مجتبایی رنانی

دریافت مشاوره متنی از بهناز مجتبایی رنانی

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

 مطب مجازی
0[0-] - مطب مجازی


بیمه های تحت پوشش

  پایه-بیمه تامین اجتماعی

خدمات قابل ارایه

  بیماری های زنان
بهداشت مادر و کودک
تنظیم خانواده
مشاوره

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف بهناز مجتبایی رنانی تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

  فارغ التحصیل مامایی در مقطع کارشناسی از تهران با معدل 17.00

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف بهناز مجتبایی رنانی تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف بهناز مجتبایی رنانی تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف بهناز مجتبایی رنانی تکمیل خواهد شد.