پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر امیرحسین آرمین فرد فوق تخصص جراحی سرطان و گوارش (کولورکتال)

امیرحسین آرمین فرد

فوق تخصص جراحی سرطان و گوارش (کولورکتال)
 245        1
 شماره نظام پــزشــکی: 118054
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر امیرحسین آرمین فرد

دریافت مشاوره متنی از دکتر امیرحسین آرمین فرد

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

 مطب مجازی
0[0-] - مطب مجازی


بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر امیرحسین آرمین فرد تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

  فلوشیپ جراحی کولورکتال
بیملری های گوارش و سرطان های روده بزرگ
فیستول مقعدی و همروئید

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر امیرحسین آرمین فرد تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر امیرحسین آرمین فرد تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر امیرحسین آرمین فرد تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر امیرحسین آرمین فرد تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر امیرحسین آرمین فرد تکمیل خواهد شد.