logo
تلفن
احیا خان احمدی

1

dislike

0

dislike

دکتر احیا خان احمدی

متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی

شماره نظام پزشکی: 128833

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

Services

تحصیلات و سوابق علمی

Services

بیمه های تحت پوشش

Services

تجربیات و سوابق کاری

Services

خدمات

آدرسی ثبت نشده است