پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر مهدی افشاری عمومی

مهدی افشاری

عمومی
 114        1
 شماره نظام پــزشــکی: 175415

دریافت مشاوره متنی از دکتر مهدی افشاری

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300000

اطلاعات تماس

 آدرس کلینیک
خراسان رضوی [مشهد-منطقه 4] - بلوار پیروزی-بین صیادشیرازی و لادن


 تلفن پذیرش
+98 513 864 4644

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر مهدی افشاری تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر مهدی افشاری تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر مهدی افشاری تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر مهدی افشاری تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر مهدی افشاری تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر مهدی افشاری تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر مهدی افشاری تکمیل خواهد شد.