پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر سحر بهروزیان کارشناسی ارشد روانشناسی

سحر بهروزیان

کارشناسی ارشد روانشناسی
 47        1
 شماره نظام پــزشــکی: 4201
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر سحر بهروزیان

دریافت مشاوره متنی از دکتر سحر بهروزیان

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

 آدرس مطب
تهران[ تهران-] - خیابان فاطمی روبه رو درب اصلی سازمان آب جنب بیمه تامین اجتماعی پلاک 221 طبقه 4 واحد 402


 تلفن پذیرش
88970494

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر سحر بهروزیان تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر سحر بهروزیان تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر سحر بهروزیان تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر سحر بهروزیان تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر سحر بهروزیان تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر سحر بهروزیان تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر سحر بهروزیان تکمیل خواهد شد.