سفارش با عکس نسخه

عکس نسخه باید کاملا واضح خوانا و به صورت کامل آپلود شود.

در صورتی که بیمه هستید تصویر باید از دفترچه بیمه بوده و یا سرنسخه دارای مهر پزشک باشد و در سرنسخه نام و نام خانوادگی و کد ملی حتما درج شده باشد.

راهنمای آزمایش با نسخه

تصویر نسخه خود را درون این فضا بکشید و رها کنید

حداکثر حجم تصویر جهت ارسال 4 مگابایت