پزشک بوک
logo
یحیی پاسدار

1

dislike

0

dislike

دکتر یحیی پاسدار

دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

شماره نظام پزشکی: ت2676

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

location

اطلاعات تماس