پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر مجید اصغرزاده فوق تخصص عفونی کودکان

مجید اصغرزاده

فوق تخصص عفونی کودکان
 219        1
 شماره نظام پــزشــکی: 97137
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر مجید اصغرزاده

دریافت مشاوره متنی از دکتر مجید اصغرزاده

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

 آدرس محل کار
گیلان [رشت-منطقه 2] - خ نامجو میدان سیادتی بیمارستان هفده شهریور
  شرایط پارک خودرو:  کوچه های اطراف   آسانسور:  دارد   



بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر مجید اصغرزاده تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر مجید اصغرزاده تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر مجید اصغرزاده تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر مجید اصغرزاده تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر مجید اصغرزاده تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر مجید اصغرزاده تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر مجید اصغرزاده تکمیل خواهد شد.