پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر فرهاد هاشم نژاد ختایی فوق تخصص ریه

فرهاد هاشم نژاد ختایی

فوق تخصص ریه
 429        1
 شماره نظام پــزشــکی: 44691
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر فرهاد هاشم نژاد ختایی

اطلاعات تماس

 آدرس مطب
تهران[ تهران-منطقه 2] - سعادت اباد م کاج خ سرو غربی نبش مروارید پ 2
  دسترسی مترو:  م صنعت     دسترسی تاکسی:  م صنعت      شرایط پارک خودرو:  سخت   آسانسور:  دارد      نزدیکترین هتل:  اسپینانس   

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر فرهاد هاشم نژاد ختایی تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر فرهاد هاشم نژاد ختایی تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر فرهاد هاشم نژاد ختایی تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر فرهاد هاشم نژاد ختایی تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر فرهاد هاشم نژاد ختایی تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر فرهاد هاشم نژاد ختایی تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر فرهاد هاشم نژاد ختایی تکمیل خواهد شد.