پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر ساناز شریف پور عمومی

ساناز شریف پور

عمومی
 108        1
 شماره نظام پــزشــکی: 147668

دریافت مشاوره متنی از دکتر ساناز شریف پور

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

بزودی اطلاعات مربوط به بخش اطلاعات تماس از طرف دکتر ساناز شریف پور تکمیل خواهد شد.

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر ساناز شریف پور تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

  آماده پاسخگویی و مشاوره در زمینه:
بیماری کرونا
اطفال، زنان، مادران باردار، سالمندان
بیماریهای داخلی ( مشکلات گوارشی، کلیه، دیابت، فشارخون، چربی خون و علائم خطر آنها و روشهای پیشگیری)
همچنین مشاوره و تفسیر نتایج آزمایشات طبی، سونوگرافی، نوارقلب و سایر موارد پاراکلینیک.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر ساناز شریف پور تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر ساناز شریف پور تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر ساناز شریف پور تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر ساناز شریف پور تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر ساناز شریف پور تکمیل خواهد شد.