پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر داود صفری فلوشیپ اکوکاردیوگرافی قلب

داود صفری

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی قلب
 88        1
 شماره نظام پــزشــکی: 69086
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر داود صفری

دریافت مشاوره متنی از دکتر داود صفری

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

 آدرس مطب
تهران[ تهران-] - خیابان قزوین امین الملک جنب درمانگاه حکیم ساختمان آتنا طبقه دوم


 تلفن پذیرش
55145907

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر داود صفری تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر داود صفری تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر داود صفری تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر داود صفری تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر داود صفری تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر داود صفری تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر داود صفری تکمیل خواهد شد.