پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر امیر مختارزاده روانپزشک

امیر مختارزاده

روانپزشک
 464        1
 شماره نظام پــزشــکی: 92064
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر امیر مختارزاده

اطلاعات تماس

 آدرس مطب
آذربایجان غربی[ماکو-] - روبه روی بیمارستان فجر ساختمان پزشکان رازی طبقه 4


بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر امیر مختارزاده تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر امیر مختارزاده تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر امیر مختارزاده تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر امیر مختارزاده تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر امیر مختارزاده تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر امیر مختارزاده تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر امیر مختارزاده تکمیل خواهد شد.